Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2013

notfoundyou
16:57
0797 426c
Reposted byyannim yannim
notfoundyou
16:56
5354 3ab6
Reposted frommessclew messclew

February 07 2013

notfoundyou
23:21
2295 cb3d
Reposted byprzekletanientelegendaryayakashimiki77fenoloftaleinazapalenieosierdzia

February 03 2013

notfoundyou
16:38
4447 455d
Reposted fromiamstrong iamstrong viacolourme colourme
notfoundyou
16:38
0254 04de
Reposted fromhazyy hazyy viacolourme colourme
notfoundyou
15:02
1660 1e0a
notfoundyou
14:59
1639 32e9
notfoundyou
14:04
1046 fec0
Reposted bymowdomniesercemkamizelkafuckyouitsmagicRaspberryCocaine
notfoundyou
13:59
Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił?
Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć?
Czy beze mnie cała układanka by się posypała?
Bez Ciebie - ja bym oszalał!

                                                                     - Onar
notfoundyou
13:54
0971 88bf
Reposted bymonigwerkacholerka

August 31 2012

notfoundyou
22:51
               A TAK POZA TYM, TO WCALE NIE JEST OKEJ, CZEŚĆ.

August 02 2012

notfoundyou
13:27
Była w tych przedmiotach. Była w tym zapachu.Ale nie było jej.
— "Okruch lodu" Andrzej Sapkowski
Reposted frommajorjajc majorjajc

July 01 2012

notfoundyou
20:40
0133 23e1
Reposted fromchristi christi viaresort resort
notfoundyou
20:38
Jestem szalona- pragnę miłości i snów. To ja, Barbara Rosiek, umarłam za życia i, o ironio losu, muszę codziennie przyglądać się innym umarłym. A jednak kocham innego szaleńca, kiedy trzymamy się za ręce, świat wiruje i wyrzuca nas na orbitę okołoziemską. W ciemnościach szukamy naszych gwiazd. Są zagubione, lecz świecą blaskiem tak cudownym, że zaczynam od nowa kochać życie.

— Pamiętnik narkomanki
Reposted fromresort resort

June 06 2012

notfoundyou
19:13
1474 7662
Reposted frommirabilia mirabilia viaresort resort

May 09 2012

notfoundyou
19:24
0676 b413
Reposted bymartexxxsadworldmayrosekarr4mbaLittleMissPipedreamsimchuckbasssJurysekTygrysekiirritabilityohwowlovely3consequencelaaadyinblackpudingsfetermyname0123mFloribitchcrystalllconfundosomethingfromheartdziomxoointerpretujmniejakchceszriczardsadireasonscanneverwinlenschoennorwegiansailorpetkaaciarkaanythinghansoolopsychovioletsensebuniainvissibleeshithappenssbluestaroutkapafaithhopelovefixmeemartyna72toolongryskaanjabasscitiesofnightakukugruchafollowedannie94MaR2-D2charmermessclew
notfoundyou
12:58
1725 2311 500
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaresort resort

April 13 2012

notfoundyou
20:48
7270 0c1d
taki tam mój mąż <3333333
Reposted bySkinamc Skinamc

April 06 2012

notfoundyou
18:03
            WOLĘ MIEĆ MNIEJ PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ,                                             NIŻ WIELE FAŁSZYWYCH.
notfoundyou
17:59
5503 125c
Reposted byfreeqzbyszek-kolega-z-wojskabrillantOtaKawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl